Παρουσίαση της δουλειάς μας

2014-05-21 19:56

  

Παρουσιάσαμε την ιστοσελίδα μας στους συμμαθητές μας 

και νομίζουμε πως τους άρεσε...

Θα το διαπιστώσουμε από τα σχόλιά τους!!!