Παίρνοντας συνέντευξη από ένα δέντρο

2014-02-03 18:14

 Τις "συνεντεύξεις" πήραν οι μαθητές: Αναστασία Κ., Γιώτα Λ., 

Νίκος Αδ., Χριστίνα Σχ., Ηλίας Κ., Γιώργος Ψ. και Παναγιώτης Κ.