Ομαδικές εργασίες - Φτιάχνοντας άρθρα για σχολική εφημερίδα

2014-01-22 20:48

Στην έκτη ενότητα του βιβλίου μας, μας ζητήθηκε να χωριστούμε σε ομάδες, 

να συνεργαστούμε και να φτιάξουμε από ένα άρθρο 

για τη σχολική μας εφημερίδα. 

Να το αποτέλεσμα: