Διαίρεση μερισμού ή μέτρησης;

2014-02-13 22:17

Ας δούμε όμως και πότε μια διαίρεση είναι μέτρησης

Ας πούμε πως θέλουμε να μοιράσουμε 18 μπογιές

σε τριάδες [μια μπλε, μια κόκκινη και μια κίτρινη]

Πόσες ομάδες θα σχηματίσουμε;