Η Ομάδα μας

Ξανθιάννα Πιερρακέα [δ/λα του Δ1]

Διαχειριστής του Project :

E-mail: annapier30@hotmail.com

Δρακόπουλος Στέλιος

Ο Πρόεδρος της τάξης μας

Σοφία Γιόβα

Η δημοφιλής

Αδαμόπουλος Νίκος

Το μαθηματικό μυαλό

Μαρία Τραχανά

Το χαμογελαστό παιδί

Καραχάλιος Ηλίας

Ο ταμίας μας...όπως και πέρυσι

Χριστίνα Σχίζα

Η ψηλή μας

Μαρία Καραχάλιου

Η μικρούλα μας

Κάλλια Φανού

Η ευλίγιστη...

1 | 2 >>