Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Δουλεύοντας το project μας με θέμα τον Κολοκοτρώνη...

βρεθήκαμε στην πλατεία Άρεως,

στο Πολεμικό Μουσείο Τρίπολης,

στο σπίτι του στο Λιμποβίσι 

όπου μάθαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα!